این ایمکس دوست داشتنی (ido-mode)

حالا که ویدئو را دیدید کافیست با اضافه کردن کد زیر به ‎.emacs  آن را در ایمکس‌تان فعال کنید:

(setq ido-enable-flex-matching t)

(setq ido-everywhere t)

(ido-mode 1)

پس از قرار دادن این کد‌، کلید‌های جستجوی فایل یا تعویض بافر‌، با دستورات همتای‌شان که از ido استفاده می‌کنند‌، جایگزین می‌شوند. این ابزار قابلیت‌های شخصی‌سازی بیشتری هم دارد. مثلا این که کدام پسوند‌ها را در اولیوت قرار دهد. من نیازی به این تنظیمات پیدا نکردم. اما اگر شما وسوسه به همچین تنظیمی شده‌اید می‌توانید به این پست mastring emacs رجوع کنید.

گاها پیش می‌آید که در هنگام جستجوی فایلی (خصوصا در زمان ایجاد) این ابزار کمی دست و پا گیر می‌شود. برای فرار از این حالت کافیست دستور ٰC-f  را وارد کنید‌، تا به حالت معمول جستجوی فایل بازگردید.

python ./share.py help
If you enjoyed it you can use following links to share this article:
  1. twitter
  2. google_plus
  3. facebook
ls ./tags

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus