CSS Persian‌، یک ایدهٔ ساده ولی خیلی مفید

مزایای CDN و این‌ها را می‌توانید از این پست فرود بخوانید‌. این همه ناله را کردم تا بگویم که دوست خوبم دانیال‌، یک پروژهٔ خیلی ساده ولی در عین حال بسیار بسیار مفید رو روی گیت‌هاب شروع کرده تا دیگر از این در به دری به دنبال فونت‌های خوب فارسی نجات پیدا کنیم‌.

البته خیلی خوب‌تر می‌شد که طراحان گران‌قدرمان هم کمی آستین بالا می‌زدند و فونت‌های زیبا و آزاد بیشتری آماده می‌کردند‌. فونت‌های فعلی عموما چیز‌هایی هستند که ۱۰-۱۵ سال پیش وقتی تازه داشتم Word 97 کار می‌کردم با آن‌ها آشنا شدم‌. رسم‌الخط زیبای فارسی جداً حیف است که پشت چهرهٔ کهنهٔ یک سری فونت که عموما ایدهٔ اولیه‌شان به دوران اولین استفاده‌های چاپ در ایران بر می‌گردد مخفی شود‌.

در ضمن خبر‌های خوبی هم از پوست انداختن Font Forge شنیده می‌شود‌. کلی کار باحال و جالب دیگر دارد برایتان از راه می‌رسد‌ که می‌توانید در دنیای آزادتان انجام دهید. منتظر چه هستید؟ ;-)

python ./share.py help
If you enjoyed it you can use following links to share this article:
  1. twitter
  2. google_plus
  3. facebook
ls ./tags

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus