چ‌چ‌چ‌ (۶)‌: چگونه در خط فرمان گنو‌/‌لینوکس بزرگنمایی صفحه نمایش‌ام را پیدا کنم‌؟

۱) استفاده از دستور xdpyinfo:

xdpyinfo | grep 'dimensions:'

که نتیجه‌ای به شکل زیر را باز می‌گرداند‌:

dimensions: 1024x768 pixels (347x260 millimeters)

۲) استفاده از دستور xrandr:

xrandr | grep ‘*’

که نتیجه‌ای به صورت زیر را باز می‌گرداند‌:

xrandr: Failed to get size of gamma for output default

1024x768 50.0* 51.0

که البته منظور خط بالایی احتمالا این است که به خاطر قدیمی بودن مانیتور من‌، خروجی گاما (‌!) را اندازه گیری نمی‌کند‌ (یعنی به چه درد می‌خوره‌؟).

البته بدیهی است که در محیط‌های دسکتاپ مختلف‌، با رجوع به بخش تنظیمات می‌توان به این اطلاعات دست یافت‌، ولی این روش‌ها طبیعتا سرراست‌تر است ;-)

منبع

python ./share.py help
If you enjoyed it you can use following links to share this article:
  1. twitter
  2. google_plus
  3. facebook
ls ./tags

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus