چ‌چ‌چ (۴)‌: ایجاد یک کاربرد جدید در MySQL

سپس باید با دستوری به MySQL اجازهٔ ساخت یک کاربر جدید را بدهید‌. و در آخر‌، با استفاده از کاربر جدید ارتباطی را با کارگذار MySQL برقرار کنید‌.

لطفا توجه داشته باشید حساب کاربری در MySQL با اکانت‌های یونیکس‌/‌لینوکس متفاوت است‌. برای مثال‌، کاربر root در MySQL و کاربر root در یونیکس‌/‌لینوکس جدا از هم بوده و هیچ ارتباطی با هم ندارند‌، حتی اگر نام کاربریشان شبیه به هم باشد‌.

روند ساخت یک حساب کاربری در MySQL

با استفاده از کاربر root برنامهٔ mysql وارد شوید (‌در پوستهٔ فرمان‌، دستور زیر را وارد کنید‌:):

$ mysql -u root -p

و یا

$ mysql -u root -h myserver-server. com -p

یک پایگاه دادهٔ جدید به اسم demo ایجاد کنید‌:

mysql> CREATE DATABASE demo;

یک کاربر جدید برای پایگاه داده demo به اسم user۱ بسازید‌:

mysql> GRANT ALL ON demo.* TO [email protected] IDENTIFIED BY ‘mypassword’;

توجه‌: GRANT ALL به این معنی است که کاربر قادر است هر کاری انجام دهد‌. می‌تواند اطلاعات را بخواند‌، دستکاری کند و یا پاکشان کند‌، اما تنها برای جداول موجود در پایگاه دادهٔ demo. او قادر به دسترسی به دیگر پایگاه‌های داده نیست‌.

من چطور می‌توانم با استفاده از حساب user۱ به کارگزار پایگاه داده MySQL متصل شوم؟

کاربر user۱ می‌تواند با استفاده از دستور زیر به حساب کاربری‌اش در پایگاه داده demo متصل شود‌:

$ mysql -u user۱ -p demo

و یا‌:

$ mysql -u user۱ -h mysql. server. com -p demo

که پارامتر‌های دستور به شکل زیر معنا می‌شوند‌:

  • ‎-user1 : کاربر MySQL
  • ‏‎-h : نام کارگزار MySQL (به صورت پیش‌فرض localhost)
  • ‎-p : اعلان برای رمز عبور
  • demo: demo نام پایگاه داده در mysql می‌باشد (اختیاری)

منبع

python ./share.py help
If you enjoyed it you can use following links to share this article:
  1. twitter
  2. google_plus
  3. facebook
ls ./tags

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus