چ‌چ‌چ (۱۱)‌: چگونه می‌توانم بفهمم کارت اترنتم (NIC) شناخته شده یا نه‌؟

/sbin/ifconfig

خروجی‌:

```bash

eth۰ Link encap: Ethernet HWaddr ۰۰: ۲۴: ۱d: d۱: ۰۴: d۰

inet addr: ۱۹۲. ۱۶۸. ۱. ۲ Bcast: ۱۹۲. ۱۶۸. ۱. ۲۵۵ Mask: ۲۵۵. ۲۵۵. ۲۵۵. ۰

inet۶ addr: fe۸۰:: ۲۲۴: ۱dff: fed۱: ۴d۰/۶۴ Scope: Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU: ۱۵۰۰ Metric: ۱

RX packets: ۱۸۰۷۸ errors: ۰ dropped: ۰ overruns: ۰ frame: ۰

TX packets: ۲۰۱۰۸ errors: ۰ dropped: ۰ overruns: ۰ carrier: ۰

collisions: ۰ txqueuelen: ۱۰۰۰

RX bytes: ۱۰۱۹۴۷۸۶ (۹. ۷ MiB) TX bytes: ۳۴۵۳۳۵۳ (۳. ۲ MiB)

Interrupt: ۴۰ Base address: ۰x۸۰۰۰

توجه کنید که اگر در خروجی eth۰ را دیدید‌، پس کارت شما شناخته شده‌. نکته دیگر اینکه در سرور‌های مجازی با عبارات دیگری نظیر venet روبرو هستید‌، که پس از تجربه کردنشان‌، می‌توانید بهتر درکشان کنید ;-)

برنامه dmesg به کاربران کمک می‌کند پیغام‌های هنگام بوت را مشاهده کنند‌. این پیغام‌ها در فایل ‎/var/log/dmesg (‌لینوکس دبیان‌) ذخیره می‌شوند‌:

cat /var/log/dmesg | grep -i eth۰

خروجی‌:

[۴. ۷۰۹۳۴۷] r۸۱۶۹ ۰۰۰۰: ۰۲: ۰۰. ۰: eth۰: RTL۸۱۶۸c/۸۱۱۱c at ۰xffffc۹۰۰۱۰۹c۸۰۰۰، ۰۰: ۲۴: ۱d: d۱: ۰۴: d۰، XID ۱c۴۰۰۰c۰ IRQ ۴۰

و یا:

# dmesg | grep -i eth۰

نمایش جدول تمام رابط‌های شبکه‌:

# netstat -i

خروجی‌:

Kernel Interface table

Iface MTU Met RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg

eth۰ ۱۵۰۰ ۰ ۱۸۴۰۸ ۰ ۰ ۰ ۲۰۵۲۴ ۰ ۰ ۰ BMRU

lo ۱۶۴۳۶ ۰ ۹۸۲۲ ۰ ۰ ۰ ۹۸۲۲ ۰ ۰ ۰ LRU

پیدا کردن چیپ NIC

برای رفع نقض کردن کارت ارتنت (NIC) من پیشنهاد می‌کنم که از دستور lspci استفاده کنید‌. Lspci ابزاری برای نمایش اطلاعات تمام درگاه‌های PCI موجود در سیستم که ابزار‌ی به‌شان متصل شده می‌باشد‌.

lspci | less

یا

<code>lspci | grep Ethernet</code>

خروجی‌:

۰۲: ۰۰. ۰ Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co.، Ltd. RTL۸۱۱۱/۸۱۶۸B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev ۰۲)

در مثال بالا من یک کارت «Realtec Semiconductor» با چیپ RTL-۸۱۱۱/۸۱۶۸B دارم‌.

منبع

python ./share.py help
If you enjoyed it you can use following links to share this article:
  1. twitter
  2. google_plus
  3. facebook
ls ./tags

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus