چ‌چ‌چ‌ (۱۰): دستور Uptime سرور برای پیدا کردن اینکه سیستم چه مدت در حال اجرا بوده

دستور uptime در یونیکس/لینوکس

یک ترمینال باز کنید‌، و سپس دستور زیر را وارد کنید‌:

$ uptime

نمونه‌ای از خروجی به صورت روبرو خواهد بود‌:

۱۲: ۱۶: ۰۱ up ۵۷ min، ۳ users، load average: ۰. ۰۲، ۰. ۱۳، ۰. ۲۲

این دستور اطلاعات زیر را در یک خط به شما نمایش می‌دهد‌:

  • زمان فعلی (۱۲: ۱۶: ۰۱)
  • چه مدت سیستم در حال اجرا بوده (۵۷ دقیقه)
  • در حال حاضر چه تعداد کاربر به سیستم متصلند (۳ کاربر)
  • میانگین لود سیستم در ۱‌، ۵ و ۱۵ دقیقه گذشته (۰. ۰۲، ۰. ۱۳، ۰. ۲۲)

این تقریبا‌‌ همان اطلاعاتی است که در سرخط اطلاعات نمایش داده شده توسط دستورات w و top می‌توانید مشاهده کنید‌:

w

نمونه‌ای از خروجی به این شکل خواهد بود‌:

12:20:34 up 1:02, 3 users, load average: 0.01, 0.07, 0.17

USER TTY FROM [email protected] IDLE JCPU PCPU WHAT

master tty1 - 11:19 18:17 0.16s 0.00s /bin/sh /usr/bin/startx

master pts/0 :0 12:02 0.00s 0.07s 0.00s w

master pts/1 :0 12:02 18:01 0.00s 0.94s kdeinit4: kded4 [kdeinit]
$ top

نمونه‌ای از خروجی‌:

منبع

python ./share.py help
If you enjoyed it you can use following links to share this article:
  1. twitter
  2. google_plus
  3. facebook
ls ./tags

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus