برای اینترنت آرزو کنیم‌!

That technology has to be natural to human as breathing.

شما هم می‌تونین برین تو این سایت و آرزوی خودتون رو ثبت کنین‌. شاید یکی‌، یکی که زورش می‌رسه‌، یکی که شعورش بکشه‌، چشش افتاد به آرزوتون‌. توش دید که اینترنت همچین هم وحشتناک نیست‌. اینترنت مهد دانش بشریت امروزه‌!

پی نوشت‌: حین نوشتن این متن احساس کردم دارم نامه‌ی عاشقانه می‌نویسم ;-)

python ./share.py help
If you enjoyed it you can use following links to share this article:
  1. twitter
  2. google_plus
  3. facebook
ls ./tags

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus